چطور میتونم از vue و jinja template کنار هم استفاده کنم؟


#21

به نظرم این میتونه کمک کننده باشه …


#22

ایشون جواب من رو دادن.
این انجمن گزینه بستن تایپک نداره؟


#23

@lxsameer جان این گزینه solved و داشتیم یه زمانی، اما دیگه نیست :man_shrugging:t6:، نظریندارید شما؟


#24

امروز ی چیز عجیبی دیدم!!

میشه {{ }} رو برای Vue عوض کرد!