نظر uncle bob در مورد کلوژر

سلام.
این مقاله در سایت clean coder بود که به نظرم خیلی خوب اهمیت کلوژر رو گفته

https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2019/08/22/WhyClojure.html

3 Likes

فکر میکنم قبلا یه نفر این مقاله رو معرفی کرده بود.
به هر حال ممنون بابت به اشتراک گذاری.

1 Likes

من بعضی از نوشته های مربوط به کلوژر رو می خواستم ترجمه کنم اما فکر می کنم همه می تونند متن اصلی رو بخونند. به نظرتون خوبه ترجمه کردن یا نه. مطالب در مورد کلوژر در زبان فارسی که خیلی کمه

2 Likes

با ترجمه موافق نیستم. بار معنایی رو کاهش میده.
ولی نوشتن مطلب برای کلوژر به زبان فارسی به نظرم کار بسیار مفیدیه.

3 Likes