بورد سرویس در trello

می‌توانید برای دیدن و مشارکت در تکمیل نقشه راه و توسعه سیستم به بورد ترلو بپیوندید.

3 Likes

چرا از یه ریپازیتوری گیت، که توش یک یا چند فایل org-mode باشه استفاده نمیکنیم؟

2 Likes