تنظیمات نرم افزار Traefik

مقدمه:

Traefik یک Reverse Proxy هست که من خودم به شخصه بخاطر راحتی که در نصب و کانفیگ کردن داره رفتم سراغش.
زمانی که داشتم این نرم افزار رو کانفیگ میکردم به نکته ای رسیدم که متوجه دلیلش نمیشم.
داخل فایل Traefik.toml که در مستندات رسمی به عنوان اسکلت ازش استفاده شده rulها به دو دسته backend و frontend تقسیم شدن.

defaultEntryPoints = ["http", "https"]

[entryPoints]
 [entryPoints.http]
  # ...
 [entryPoints.https]
  # ...

[file]

# rules
[backends]
 [backends.backend1]
  # ...
 [backends.backend2]
  # ...

[frontends]
 [frontends.frontend1]
 # ...
 [frontends.frontend2]
 # ...
 [frontends.frontend3]
 # ...

# HTTPS certificate
[[tls]]
 # ...

[[tls]]
 # ...

میفهمم که frontend چرا در قسمت rul ها وجود داره اما backend رو نمیفهمم.

سوال:

دوستان rulهای backend در اینجا برای چه منظوری استفاده میشه؟

پ ن:
قبل از اینجا این سوال رو در stackoverflow هم پرسیدم، لطفا اگر مایلید جواب رو اونجا هم ارسال کنید :blush: