از ناخوانا شدن لاگ ها جلوگیری کنید

من این مقاله رو دیدم و مطالعه کردم دیدم می تونه بدرد دیگران هم بخوره واسه همین اینجا به پست می کنم.

روش های جالبی رو برای بالا بردن خوانایی لاگ ها ارائه داده.

http://www.justinweiss.com/blog/2015/09/08/keeping-your-logs-from-becoming-an-unreadable-mess/

4 پسندیده