مقایسه فلسفه پشت طراحی جنگو و فلسک(لینک به وبلاگ کرم‌های کامپیوتر)

توی مستندات یک افزونه فلسک این رو خوندم و گفتم موضوع جالبیه. واسه همین ترجمه‌اش کردم و گذاشتم توی وبلاگ

2 پسندیده