ساخت درایور برای سخت‌افزار خاص، در لینوکس

برای ساختن درایور یک سخت‌افزار خاص که نسخه‌ی لینوکسی نداره، میشه از این کارا کرد:

ویدیو رو هنوز کامل ندیدم ولی خیلی راحتتر از چیزی بود که فکر میکردم!

7 پسندیده