بالاخره نسخه ۱ زبان کریستال عرضه شد!

سلام دوستان

زبان کریستال که با شعار سینتکس شبیه روبی و سرعتی شبیه سی معروف است، بالاخره بعد از ۶ سال نسخه ۱.۰.۰ خود را عرضه کرد.
مدل concurrency این زبان مشابه زبان گو و کلوژر توسط کانال است و از Fiber (Green Thread) استفاده می‌کند.

مثال از سایت crystal-lang.org:channel = Channel(Int32).new
total_lines = 0
files = Dir.glob("*.txt")

files.each do |f|
  spawn do
    lines = File.read_lines(f)
    channel.send lines.size
  end
end

files.size.times do
  total_lines += channel.receive
end

puts total_lines


پیوند خبر:

پیوند گیتهاب:

12 Likes