جلسه آنلاین اسفند ماه

برای حضور در جلسه آنلاین اسفند ماه
#کرج‌لاگ از لینک زیر وارد شوید:
https://meet.jit.si/KarajLugFebMeeting

2 Likes