بوت نشدن لینوکس مانجارو بعد تغییر در درایور

مشکلی که پیش اومده بعد از کامند mhwd -i pci video-linux پیش اومد و کلا سیستم بالا نمیاد به tty دسترسی دارم و چندتا از چیزایی که تست کردم ولی جواب نگرفتم:

sudo mhwd -r pci $(mhwd -li | grep 'video-' | awk '{print $1}' 
cmdsubst> 

sudo mhwd -a pci free 0300 
> Skipping already installed config 'video-linux for device: 0000:01:00.0 (0300:10de:0fe1) Display controller nVidia Corporation GK107M (GeForce GT 730M) 
> Skipping already installed config 'video-linux for device: 0000:00:02.0 (0300:8086:0166) Display controller Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck --verbose 
Installing for x86_64-efi platform. 
Installation finished. No error reported.

sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found theme: /usr/share/grub/thenes/nan jaro/theme.txt 
Found linux inage: /boot/umlinuz-5.9-x86_64 
Found initrd inage: /boot/intel-ucode. ing /boot/initranfs-5.9-x86_64. ing 
Found initrd fallback image: /boot/initranfs-5.9-x86_64-fallback.ing 
Found Manjaro Linux (20.2.1) on /deusdb1 Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ... Found mentest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin 
done

اینکه به tty دسترسی داری یعنی لینوکس بوت می شه. ولی اگر X لود نمی شه یعنی مشکل از تنظیمات X یا درایور کارت گرافیکیت هست. لاگ های X رو اگر می تونی پست کن. عموما آدرسش var/log/xorg.log/ یا با همچین اسمی باید باشه

2 Likes

من خراب کردم اولش درایور کارت گرافیک رو خواستم چک کنم و زدم خرابش کردم بعدشم فک میکردم مشکل از grub هست که کامند های بالای رو زدم الان دیگه tty ندارم
مستقیم میره اینجا:

`
error: symbol ‘grub_disk_native_sectors’ not found.
Entering rescue mode…

grub rescue>`

باید با یه لینوکس لایو grub رو دوباره نصب کنی

2 Likes

سمیر عزیز grub رو دوباره نصب کردم الان مشکل اصلی که همون مربوط به کارت گرافیک هست که باید حل بکنم

لاگ X رو پست کن پس

1 Likes
`>X
(EE)
Fattal server error:
(EE) Server is already active for display 0
if this server is no longer running, remove /tmp/ . X0-lock and start again.
(EE)
(EE)
Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.x.org for help
(EE)`

:face_with_raised_eyebrow:

درایور video-linux رو حذف کردم سیستم کامل بالا اومد.

2 Likes