کنترلگر فازی

سلام دوستان
میخاستم بپرسم ایا کسی اینجا هست که ی کنترلگر فازی برای ی ربات نوشته باشه با پایتون ؟

«پایتون» و «ربات»؟ اینا با هم جور در نمیان که!
اگه با پایتون کد میزنید، پس رباتتون یه کامپیوتر روش سواره، پس در حقیقت میشه یه کامپیوتری که ۴تا موتور بهش وصله. دارید کد PC میزنید، در‌این‌صورت، اصلا ربطی به رباتیک نداره!

این قضیه مال درس هوش محاسباتیمونه و اینکه قراره ی مسیر از بین موانع پیدا کنه ولی مال درسه به ربات وصل نمیشه ولی در فرض گفتم