چطور می توانم برنامه زیر را با پایتون بنویسم؟

یه روز سیندخت و ایرسا در حال بحث در مورد قیمت لپ تاپ ها و کیفیت آنها بودند. سیندخت حدس میزنه هرچی یه لپ تاپ گرون تر باشه کیفیت بهتری هم داره. اما ایرسا ادعا می کنه می تونه ۲ تا لپ تاپ پیدا کنه که قیمت اولی از دومی کمتر باشه ولی کیفیتش از دومی بیشتر باشه و بتونه حدس سیندخت را رد کند. حالا شما باید با نوشتن یه برنامه به ایرسا کمک کنید ادعای خودش را بررسی کند.

مشخصات n لپ تاپ به شما داده میشه. خط اول ورودی شامل عدد n هست که تعداد لپ تاپ ها را نشان می دهد. هر یک از n خط بعدی شامل دو عدد می باشد که عدد اول قیمت لپ تاپ را نشان می دهد و عدد دوم کیفیت آن لپ تاپ را. اگه تونستید دو تا لپ تاپ پیدا کنید که شرایط گفته شده توسط ایرسا را داشته باشد چاپ کنید happy irsa در غیر این صورت چاپ کنید poor irsa (لطفا به کوچک بودن حروف توجه کنید تمامی حروف به صورت کوچک نوشته می شوند.)

ورودی نمونه:
2
10 1
3 7
خروجی نمونه:
happy irsa

و مثال دوم
ورودی نمونه:
4
5 1
9 7
6 5
30 20
خروجی نمونه:
poor irsa

میتونی کیفیت رو براساس قیمت مرتب کنی و بررسی کنی که کیفیت ها با ترتیب هستن یا نه

با تشکیل یک 2D Array و Int Comprator

از این مسابقه‌های کوئرا شرکت کردی؟

نه.همینجوری پرسیدم