نظر سنجی: آز کدام محیط توسعه استفاده می کنید ؟

شما از کدام یک استفاده می کنید؟

 • Aptana Studio
 • Eclipse
 • Ruby Mine
 • NetBeans
 • Komodo IDE
 • Arcadia
 • Redcar
 • Eric
 • Emacs
 • Vim
 • Atom
 • Sublime

0 رأی دهندگان

1 پسندیده

دوستان ظاهرا روبی ماین پیشتاز هست . کسی می دونه این لایسنس رایگانی رو که داره چه جوری میشه تهیه کرد ؟ آیا تفاوتی با نسخه های تجاری داره به لحاظ امکانات .

نسخه ارلی اکسس دانلود کنید

1 پسندیده