کار نکردن کیبورد فارسی در دبیان

سلام من باید بعد از هر ریستارت کیبورد فارسی رو به دبیان اضافه کنم.مشکل به این صورت که وقتی سیستم ریستارت میشه. تو قسمت region and language زبان فارسی هست.


اما هیج جا کار نمیکنه به جز ابزاهای دیفالت خود سیستم مثل سرچ نرم افزار ولی تو کروم و تمامی ابزارهای دیگه کلن نمیتونم فارسی تایپ کنم با این که زبان تعویض میشه و آیکون زبان هم تغییر میکنه.
همه این مشکلات هست تا وقتی که من یکبار زبان را حذف و دوباره اضافه کنم. به محض این کار همه چی اوکی میشه.
حتی دنبال این گشتم یه بش بنویسم اینکار رو اتومات انجام بده. نشد.

مشخصات سیستم:

من gnome ندارم پس نمیتونم دقیق پاسخ بدم.
ولی یادمه به جای Persian میشد یه گزینه‌ی دیگه انتخاب کرد Persian with persian keyboard. شاید از این باشه!

نه این کارم جواب نمیده.
یه طور میشد بش اسکریپت مینوشتم زبون و پاک و اد کنه خیلی خوب میشد

من از Gnome چیزی نمی دونم. اما این دستور layout فارسی اضافه می کنه که با زدن هر دو شیف باهم فعال می شه

setxkbmap -rules evdev -model pc105 -layout "us,ir" -option "grp:shifts_toggle"

دستور بالا کلا برا من کار نمیکنه ارورم نمیده ولی دستور زیر قشنگ زبان و اضافه میکنه

gsettings set org.gnome.desktop.input-sources sources "[('xkb', 'us'), ('xkb', 'ir')]"

فقط اینم وقتی درست کار میکنه که یه بار فارسی رو دستی از gui پاک کنم بعدش اوکی میشه.

یه Bash براش نوشتم جواب داد. :sunglasses:

#!/bin/bash
gsettings set org.gnome.desktop.input-sources sources "[('xkb', 'us')]"
gsettings set org.gnome.desktop.input-sources sources "[('xkb', 'us'),('xkb','ir')]"
echo "added persian language to system"
2 Likes