تفاوت روبی ۳ با نسخه های قبل خودش

این بیشتر به اسپم میخوره، خوب بود یه توضیح هم میدادی که دلیلش چیه

3 پسندیده

یکی از خفن ترین چیزایی که توی روبی ۳ داره میاد. از بین رفتن GIL هست و VM ی که بر اساس fiber ها ساخته آقای ساسادا

2 پسندیده

یک پستی Matz گذاشته بود پرسیده بود با این تفسیر که برای روبی ۳ تا چقدر ناسازگاری با روبی قبلی را تحمل می‌کنید…