حذف کامل محیط دسکتاپ

چطور یه میزکار رو کامل حذف کنم؟
توزیع مانجارو که آرچ بیس هست رو دارم

sudo pacman -R mize-kaar
2 پسندیده