کلوژر برای ارلنگ

از طریق کلوژرل می تونید برای ماشین ارلنگ برنامه بسازید. کلوژرل هنوز در حال تکمیل است ولی به نظر ایده خیلی خوبی هست و اگر توجه کافی رو بگیره می تونه رقیبی برای الکسیر باشه

نظرتون چیه؟

4 Likes