خطا هنگام اجرای اولین برنامه فلاتر

سلام
من تازه کار با فلاتر رو شروع کردم و وقتی که برای اولین بار برنامم رو می خوام تو شبیه ساز اندروید اجرا کنم، وقتی که از vpn استفاده می کنم، موقع زدن دستور flutter run تو دیباگ-کنسول رو Resolving dependencies… هنگ می کنه و برنامه جلوتر نمیره، اما وقتی که vpn رو قطع می کنم، خطای زیر تو کنسول نشون می ده. باید چکار کنم؟

تو هر دو محیط اندروید استودیو و vscode این خطا رو میده

Resolving dependencies...
* Error running Gradle:
ProcessException: Process "J:\My-Projects\android\flutter\flutter_first\android\gradlew.bat" exited abnormally:
Starting a Gradle Daemon, 2 busy Daemons could not be reused, use --status for details

> Configure project :app
File C:\Users\saeid4x\.android\repositories.cfg could not be loaded.
Checking the license for package Android SDK Platform 28 in C:\Users\saeid4x\AppData\Local\Android\Sdk\licenses
License for package Android SDK Platform 28 accepted.
Preparing "Install Android SDK Platform 28 (revision: 6)".
Warning: An error occurred while preparing SDK package Android SDK Platform 28: Software caused connection abort: recv failed.:
java.net.SocketException: Software caused connection abort: recv failed
    at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
    at java.net.SocketInputStream.socketRead(SocketInputStream.java:116)

      -------------

      "Install Android SDK Platform 28 (revision: 6)" failed.


FAILURE: Build failed with an exception.

* Where:
Build file 'J:\My-Projects\android\flutter\flutter_first\android\build.gradle' line: 24

* What went wrong:
A problem occurred evaluating root project 'android'.
> A problem occurred configuring project ':app'.
  > Failed to install the following SDK components:
     platforms;android-28 Android SDK Platform 28
   Install the missing components using the SDK manager in Android Studio.


* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights.

* Get more help at https://help.gradle.org

BUILD FAILED in 46s
 Command: J:\My-Projects\android\flutter\flutter_first\android\gradlew.bat app:properties


Please review your Gradle project setup in the android/ folder.

به جای vpn از shecan.ir استفاده کنید. شاید مشکلو حل کنه.
خودم تست نکردم ولی فکر میکنم سرورهایی که باهاشون سر و کار دارید فی-تر نباشن و فقط تحریم باشن.

نه مشکل از این نبود

1 Likes

خودم مشکل رو حل کردم. اینجا میزارم اگه کسی باهاش برخورد کرد، بدونه چکار کنه.

1- اول باید jdk رو نصب کنین. بعد تو environment variable ویندوز یک متغیر به اسم JAVA_HOME بسازید و مسیرش رو همون فولدر jdk قرار بدید (مثال -> C:\Program Files\Java\jdk-12.0.1)

2- بعد حتما باید android sdk 28 رو نصب کنین.

البته برای اطمینان، فایل gradlew.bat که تو مسیر peojectName/android قرار گرفته رو تو cmd با حالت administrator باز کنید، با دستور زیر:

 cd projectName/android
و بعد 
gradlew.bat رو تایپ کنین

بعد از اجرای این فایل یهتون می گه که مشکل از کجاست(البته تا یه حدودی)

1 Likes