تجربه کار با لینوکس در رزبری پای؟؟؟

مدتی هست تصمیم گرفتم برای کار های طراحی با سیستم عامل لینوکس از رزبری پای استفاده کنم نظرتون چیه؟؟؟

طراحی چی ؟

1 پسندیده

انیمیشن با بلندر

به درد این کار نمی خوره مطمئنا

1 پسندیده