مشکل آپدیت

سلام
من کد

sudo apt-get update

می زنم ولی پاسخ زیر رو میگیرم و آپدیت نمیشه

  Hit:1 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease           
Ign:2 http://ppa.launchpad.net/bumblebee/stable/ubuntu bionic InRelease    
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease            
Ign:4 http://dl.google.com/linux/deb stable InRelease             
Hit:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease           
Hit:6 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease  
Ign:7 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease          
Hit:8 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu bionic InRelease      
Get:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]  
Err:10 http://dl.google.com/linux/deb stable Release              
 404 Not Found [IP: 172.217.169.238 80]
Hit:11 http://ppa.launchpad.net/papirus/papirus/ubuntu bionic InRelease    
Hit:12 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release          
Hit:14 http://ppa.launchpad.net/persepolis/ppa/ubuntu bionic InRelease     
Hit:15 http://ppa.launchpad.net/snwh/pulp/ubuntu bionic InRelease     
Get:16 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Hit:17 http://ppa.launchpad.net/ubuntuhandbook1/apps/ubuntu bionic InRelease  
Err:18 http://ppa.launchpad.net/bumblebee/stable/ubuntu bionic Release  
 404 Not Found [IP: 91.189.95.83 80]
Get:19 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Reading package lists... Done    
E: The repository 'http://dl.google.com/linux/deb stable Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/bumblebee/stable/ubuntu bionic Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.

چی کار کنم ؟ آپدیت نمیشه

برای یادگیری و چگونگی استفاده از Markdown به مطلب Mastering Markdown مراجعه کنید

لطفا از ماک داون استفاده کنید، من پیام خروجی رو درست نخوندم اما انگار بعضی از ریپو ها وجود ندارند یا اینکه چون ssl نیستند امکان آپدیت وجود نداره، راهی برای دور زدن این موضوع وجود داره اما چون با مبایل اومدم خیلی ساده نیست.
با توجه به تغییرات جدید احتمالا روش زیر بهتر باشه

 sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y

یه سری از ریپازیتوری‌ها not-found هستن.
باید سرور ریپازیتوریها رو تغییر بدید.
یه نگاه به این لینک بندازید:

کار نکردن هیچکدوم

هیچ کدام یعنی چی؟ من فقط یک فرمان دادم,

باید repo ها رو پاکسازی کنی
اگر امکان داره فایلهای مربوط به بسته خراب رو از dir زیر پاک کنید بعد فرمان رو اجرا کنید

 /etc/apt/sources.list.d/