کانفیگ تور در اندروید استادیو

سلام برای کانفیگ تور بر روی اندروید استادیو از هرسه کامند زیر استفاده میکنم ولی هیچ کدام کار نمیکنن

torsocks -P 9050 /<location>/android-studio/bin/studio.sh

torify /<location>/android-studio/bin/studio.sh

proxychain /<location>/android-studio/bin/studio.sh

البته داخل اندروید استادیو میشه پروکسی socks5 تعریف کرد ولی انگار مشکل داره با تور و کار نمیکنه

تا اونجایی می دونم Android SDK از http proxy پشتیبانی می کنه. نه از socks proxy

1 Likes

کد زیرو امتحان کن.

torsocks ./studio.sh

خودم تست نکردم.

اگه مشکلت پا برجا بود از لینک زیر کمک بگیر