کار ریموت و فیریلنس

دوستان سایت های خارجی که بشه توش فیری لنسری کارکرد سراغ دارین؟ اکثر سایت ها اکانت رو بن میکنن براساس لوکیشن