روش کامیت کردن در گیت

سلام
آیا باید بعد از هر تغییر در پروژه اون تغییرات رو کامیت کرد یا نه باید بعد از انجام یک پروسه و انجام بخشی از پروژه کامیت کرد؟

بستگی به commit داره, ممکنه فقط یک پچ یک حرفی برای فیکس کردن یک typo باشه, یا یک کامیت که بخشی از یک فیچر بزرگ هست, بهتره هر کامیت به اندازه ای باشه که نه زیاد بزرگ و ناخوانا باشه و نه خیلی کوچک و بی معنی. در ضمن بهتره پیام مناسبی هم داشته.

2 پسندیده