لاگین در هروبسایتی که خواستی با ریلز


#1

سورس در گیت هاب : https://github.com/josheghani-dev/rails_mechanize

class LoginController < ActionController::Base
  def login
    agent = Mechanize.new
    agent.get("http://example.com/login")
    form = agent.page.forms.first
    form.user = 'demo'
    form.pass = 'demo'
    render :text => form.submit
  end
end

#2

کتاب خانه Mechanize که مبتنی بر Nokogiri ساخته شده در اصل برای ایجاد تعامل خودکار با سایت ها هستش که submit کردن فرم هم میتونه یکیش باشه.
بسیاری از سایت ها امکان این نوع لاگین رو به درستی نمیدن و اپلیکیشن ها بیشتر از طریق api با هم تعامل میکنند بخصوص در مورد authentication


#3

درسته .
من توی یکی از پروژهام که ساخت موتور جستجوی پروازه یک
آژانس مسافرتی بود به صورت فوق العاده ای کار کرد که با روش های
دیگ نتونستم کار کنم . این کتابخونه واقعا به کارم اومد گفتم که به اشتراک
بزارمش تا کسانی که از روش های دیگر نتونستند به نتیجه برسن شاید به کمکشون بیاد