رادیو بوت شماره سیزده - تک فایو ۸

https://mega.nz/#!PMYRTQ6T!qE_BULz52NM9rfa-hAnBfzS8HtKQryyk3JR3dY1mPEA

۲-۶-۹۴

6 پسندیده

قسمت های قبلتر رو کجا میشه شنید؟

1 پسندیده

شماره‌های قبلی روی همین وب‌سایت دردسترسه. از طریقاین لینک می‌تونی دسترسی داشته باشی.

البته سایت radioboot هم هست که در حال بروزرسانیه.