دوزبانه کردن سایت

سلام دوستان، چه جوری میشه با استفاده از روبی یک سایت رو‌چند زبانه کرد؟

http://guides.rubyonrails.org/i18n.html
بد نیست به جم globalize هم یه نگاهی بندازین

ممنون از راهنمایی تون

1 پسندیده

من از جم globalize استفاده کردم و پیشنهاد می‌کنم بعد از این جم ، این رو هم بررسی‌ کنید