محدودیت بعضی وقتا بهتره

tutorial

#1

این نوشته توسط انجمن پرچم گذاری شده و بطور موقت مخفی شده است.


#2

محدودیت ؟:roll_eyes:


#3

معذیت ؟:roll_eyes:


#4

:smile::smile: حمل بر بی ادبی نباشه چند بار خوندم فقط کلمه محدودیت تونستم جا گذاری کنم تا متوجه بشم :thinking:


#5

با عرض پوزش این شبیه یک سپمه که با نرمافزار ترجمه شده. مجبورم این پست رو غیر فعال کنم