آموزش روبی 3 - اعداد

مقدمه

اهمیت اعداد و عملیات ها در معادلات برنامه نویسی غیر قابل انکار است . و ما امروز میخواهیم در مورد اعداد و انواع اون ها بحث کنیم .

Integer

برای محاسبه اعداد در معادله های محاسباتی مان از Integer ها مکررا استفاده میکنیم .

خیلی ساده برای جمع دو عدد در روبی به این شکل عمل میکنیم :

p 6+10 

برای کار های مشابه ولی اینبار با عملیات های مختلف نیز به تربیت به این شکل عمل میکنیم :

p 6-10  برای منها کردن
p 6*10  برای ضرب کردن
p 6/10  برای تقسیم کردن
p 2**3  برای به توان رساندن 

همونطور که در ریاضی نیز ترتیب عملیات ها در جواب یک معادله وجود داره در برنامه نویسی نیز به این شکل است . یعنی وقتی محاسبه ای به این شکل داشته باشیم:

3 + 15 * 10 - 2 / 6 ** 3 - (3+2)  

عملیات های جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و غیره به ترتیب محاسبه میشوند .

این ترتیب به این شکل خواهد بود

  1. پرانتز ها
  2. توان ها
  3. ضرب, تقسیم
  4. جمع, منها

فرق بین Integer و Float

بیاین اول جواب این تقسیم رو با هم ببینیم

p 2/216

و در جواب صفر (0) رو خواهیم داشت . در حالی که میدونیم باید یک عدد اعشاری داشته باشیم . حالا بیایم کدمون رو به این شکل بنویسیم

p 2.0/216

و جوابو به این شکل میبینیم 0.00925925925925925

پس باید توجه کنیم که اگر جواب یک محاسبه رو به صورت دقیق میخواهیم . باید به اعشاری ها و عدد صحیح دقت کنیم . و در جاهای مناسب ازشون استفاده کنیم .

Integer (برای مثال , 6, 8, و 9)
Float (برای مثال, 3.2, 8.6, و 9.63)
BigDecimal (برای مثال , 2.95816178 و 6.4515110)

نکته => فرق بیگ دسیمال و فلوت (BigDecimal, Float) در اینه که بیگ دسیمال مکان های اعشاری بیشتری رو در اختیارمون قرار میده.

امیدوارم اطلاعات خوبی رو مورد اعداد و عملیات داشته باشید. هر جا که اطلاعات بیشتری نیاز داشید، بگید تا اضافه کنم . چون اعداد چیز زیادی ندارن و آسونن .:blush:

4 پسندیده

Float و BigDecimal هر دو decimal هستند

2 پسندیده