تفاوت ریلز ۵ با نسخه های قبل از خودش؟؟؟

تفاوت ریلز ۵ با نسخه های قبل از خودش؟؟؟

در گوگل این رو سرچ بفرمایید

what is the difference between ruby5 and ruby 4
3 پسندیده

توی Changelog خود ریلز هم کامل همه فرق ها رو نوشته

Ruby 5 در سال 3019 منتشر میشه :wink:
Rails :grin::grin::grin::grin:

2 پسندیده

روبی کار نیستم :joy: بیشتر منظورم بود که گوگل بشه زودتر جواب گرفته می شه

سلام راحتترین منابع برای یادگیری ریلز سراغ دارین؟؟