نرم افزار مدیریت پروژه

سلام دوستان.

من گاقعا به یک نرم افزار مدیریت پروژه برای برخی از کار هام نیاز پیدا کردم

میخواستم بدونم شما از چی استفاده میکنید؟

Trello

4 پسندیده