زبان برنامه نویسی مناسب برای سمت سرور


#21

علت معلول به هم نمیخورد یکم گیج شدیم :rofl: