کامپیال در پروژه های چتری الکسیر

درود خدمت شما یک مشکلی که وجود داره اینکه من مثلا یک من در پروژه الکسیر تغییرات می دم ولی پروژه وب فونیکس در یک پروژه کامل آنبرلا اون تغییرات رو نمی شناسه

یعنی باید حتما سرور فونیکس ری استارت بشه تا بشناسه فانکشن هایی که داخل پروژه الکسیر هست
آیا راهی راحتر هست وقتی تغییری توی یکی از اپ ها داده می شه بشه کلشو یک جا ری کامپیال کرد ؟