اجرای روبی در داکر

با اجرای docker run ruby ، پیام Switch to inspect mode رو نشون میده ، مشکل از کجاست؟

بیشتر توضیح بدید. دستوراتی که می زنید و خروجی رو لطف کنین.

همین دستور :

docker run ruby

و خروجی :

Switch to inspect mode

و دوباره به خط فرمان برمیگرده. روی اوبونتو 16.04

  • نصب با docker pull ruby

باید پارامتر -it رو به دستورتون اضافه کنین. که بشه:

$ docker run --rm -it ruby

با این دستور در حالت روبی در محیط irb اجرا میشه ، سوال اینه که برای نصب جم چه کار باید کرد؟

شاید بهتر باشه بگی می خوای کلا چه کار کنی تا از اول راه درست رو بهت بگم.

می خوام محیط توسعه روبی رو داخل داکر انجام بدم و بعد هم deploy

خوب خیلی بهتر هست از docker-compose استفاده کنی و کدت رو به عنوان یه volume به کانتینرت متصل کنی.

داکر فقط در محیط irb اجرا شد. برای استفاده از docker-compose باید دستوری مثل :

docker run -d -p 3030:3000 -v $(pwd):/var/www -w "/var/www" ruby

اجرا بشه ، که نمیشه

این لینک رو مطالعه بفرمائید:

1 پسندیده