اجرای روبی در داکر


#1

با اجرای docker run ruby ، پیام Switch to inspect mode رو نشون میده ، مشکل از کجاست؟


#2

بیشتر توضیح بدید. دستوراتی که می زنید و خروجی رو لطف کنین.


#3

همین دستور :

docker run ruby

و خروجی :

Switch to inspect mode

و دوباره به خط فرمان برمیگرده. روی اوبونتو 16.04

  • نصب با docker pull ruby

#4

باید پارامتر -it رو به دستورتون اضافه کنین. که بشه:

$ docker run --rm -it ruby

#5

با این دستور در حالت روبی در محیط irb اجرا میشه ، سوال اینه که برای نصب جم چه کار باید کرد؟


#6

شاید بهتر باشه بگی می خوای کلا چه کار کنی تا از اول راه درست رو بهت بگم.


#7

می خوام محیط توسعه روبی رو داخل داکر انجام بدم و بعد هم deploy


#8

خوب خیلی بهتر هست از docker-compose استفاده کنی و کدت رو به عنوان یه volume به کانتینرت متصل کنی.


#9

داکر فقط در محیط irb اجرا شد. برای استفاده از docker-compose باید دستوری مثل :

docker run -d -p 3030:3000 -v $(pwd):/var/www -w "/var/www" ruby

اجرا بشه ، که نمیشه


#10

این لینک رو مطالعه بفرمائید: