هدیه کتاب

اگه بخواید یه کتاب به بهترین دوستتون هدیه کنید که باعث رشدش بشه چه کتابی رو هدیه میکنید؟

2 پسندیده

اگه کتاب برنامه نویسی یا
Practical Object Oriented Programming in Ruby
یا
Structure and Interpretation of Computer Programs

5 پسندیده