تغییر سرور دیسکورس

سلام
سروری که من دارم ایران هست، و به همیتن دلیل برای نصب داکر مشکل دارم. ترجیحا نمیخوام از پرکسی استفاده کنم.
1.اگر داکر و دیسکورس رو روی سروری خارج ایران نصب کنم، ایا برای انتقالش به سرور اینور با تغییر آی پی به مشکلی بر نمیخورم؟

چرا سرور در ایران برای نصب داکر مشکل داره؟

تحریم ایران

تحریم؟ منظور من این بود که چی باعث شد که نتونید داکر رو نصب کنید؟ مشکل فنی چی بود؟ یعنی داکر اجازه pull کردن نمیده یا کلا دسترسی ندارید؟

هنگام نصب اکسس دیناید میده

رو داکرت یه http_proxy ست کنی راحت کار می کنه