انتشار نسخه پایدار روبی ۲.۳.۰

خب الان باید جشن بگیریم دیگه
http://noobi.ir/1394/10/ruby-2-3-0-released

هکرنیوز هم نوار بالاشو رنگ روبی کرده :smile:

1 پسندیده

جشن بگیریم آقا بگیریم شیرینیش با شما.

بد نیست اینجا درمورد تغییرات نسخه جدید بنویسیم.

1 پسندیده