ارسال اطلاعات از یک فایل یه یک فایل دیگر در روبی

سلام چطوری تو روبی به یک فایل تو یک مسیر اطلاعات پست کنم ( به یک url نمیخوام به یک مسیر میخوام)

منظور از پست چیه دقیقا
کپی کنی؟ اگر توضیح بدی چکار میخواهی کنی دقیقا بهتر میشه کمک کرد

1 پسندیده

post یکی از verb های http هست

یعنی اطلاعاتی برای فایل مورد نظر بفرستم

دوست عزیزم شما داری با ruby مثل PHP برخورد می کنی. می تونی ruby رو با یه مد CGI اجرا کنی و خلاص شی اما کلا بهتره که در مورد ruby و rails بیشتر مطالعه داشته باشین و به روش خودشون از اونها اشتفاده کنین.

1 پسندیده