مقدمات سکالا: 5

در برنامه نویسی functional توابع خود یک نوع type هستن و میشه به عنوان آرگومان به متود ها پاس بشن

val myfunction: Int => Int = (x: Int) => x *2

در اینجا تایپه myfunction تابع هستش که Int میگیره و Int برمیگردونه

فراخوانی

myfunction(4)
// 8

استفاده در متود

def work(func: Int => Int, input: Int) = {
  func(input)
}
work(myfunction, 2)

https://scalafiddle.io/sf/s8pvH8E/0

5 Likes