کمک برای ارتقا کد

سلام من يك اپ نوشتم كه كليه فايلهای داخل يك دایرکتورى رو ميخونه و اطلاعات مکانی عکس رو در میاره
میشه بهش ادرس پاس داد و میشه خروجی رو بین csv و html تغییر داد
میخواستم اساتید اینجا میتونن یه نگاه بهش بندازن ببینن چطوری میتونم بهترش بکنم
و یا اگه جایی از کد به نظرشون میشه بهتر نوشته بشه کجاست

 require 'exifr/jpeg'
require 'csv'
require 'optparse'
require 'ostruct'
require 'pp'
require 'builder'
require "crafty"

include Crafty::HTML::Basic
$fileList = []
def self.headers
 ['Name', 'Path', 'Latitude', 'Longitude']
end

def self.parse(args)
 options = OpenStruct.new
 options.result_type = :csv
 opt_parser = OptionParser.new do |opts|
  opts.banner = "Usage: app.rb [options]"
  opts.separator ""
  opts.separator "Specific options:"

  opts.on("-p", "--path PATH", "The Path of Image files to executing.") do |v|
   options.path = v
  end

  opts.on("--type [TYPE]", [:csv, :html],
       "Select result type (csv ->Defult, html)") do |t|
    options.result_type = t
  end

  opts.separator ""
  opts.separator "Common options:"

  opts.on_tail("-h", "--help", "Show this message") do
   puts opts
   exit
  end

 end

 opt_parser.parse!(args)
 options
end

def self.generateCsvFile
 CSV.open("result.csv", "w") do |csv|
   $fileList.each do |file|
    next if File.directory? file
    fileExif = EXIFR::JPEG.new(file)
    fileName = File.basename file
    csv << headers if csv.lineno.eql? 0
    csv << [fileName , file] if fileExif.gps.nil?
    csv << [fileName, file , fileExif.exif.gps.latitude , fileExif.exif.gps.longitude] if !fileExif.gps.nil?
   end
 end
end

def self.generateHtmlFile
 pp generateHtml
 File.open('result.html', 'w') do |file|
  file.write(generateHtml)
 end
end

def generateHtml
 table do
  tr do
   headers.each do |header|
    th header
   end
  end
   $fileList.each do |file|
    tr do
     next if File.directory? file
     fileExif = EXIFR::JPEG.new(file)
     fileName = File.basename file
     td fileName
     td file
     td fileExif.exif.gps.latitude if !fileExif.gps.nil?
     td fileExif.exif.gps.longitude if !fileExif.gps.nil?
    end
   end
 end
end

options = parse(ARGV)
librbfiles = options.path.nil? ? File.join("**", "*.jpg") : File.join(options.path,"**", "*.jpg")
$fileList = Dir.glob(librbfiles)
pp options.result_type

case options.result_type
 when :csv
  generateCsvFile
 else
  generateHtmlFile
end

اول از همه اینکه از جم thor استفاده کن. دوم اینکه تا جایی که می تونی از متغیر ها global استفاده نکن. سوم اینکه کلاس متد بدون کلاس استفاده نکنی بهتره. و در آخر اینکه style کدت رو هم بهتر کنی عالی میشه. مثلا از پاراگراف استفاده کنی

2 پسندیده

مرسی سمیر جان بابت وقتی که گذاشتی
اول از همه من دو تا ورژن از کدم درست میکنم یکی با thor اون یکی هم بدونش
دوم سوالم اینه که چرا بهتره global استفاده نکنم و اگه نکنم بهترین استراتژی جایگزینش چیه؟ خوشحال میشم یه مثال بزنی

استفاده از global var به دلایل زیادی مناسب نیست که چنتارو خلاصه میگم؛
سختی در مدیریت حافظه، سخت شدن تستینگ , tight coupling, قابل تغییر بودن متغیر در کل برنامه، ناخوانا شدن کد به دلیل لوکال نبودن متغیرها.
و احتمالا موارد مهم دیگه که الان حضور ذهن ندارم :thinking: . هرکدوم از این موارد بتنهایی میتونه کلی خطا تولید کنه.
این موارد در همه زبان ها باید در نظر گرفته بشود اما شاید در functional programming کمتر دردسر ساز باشه چون عملا متغیری وجود نداره اما معنیش این نیست که کلا Globalize کردن فکر خوبیه حتی در FP

2 پسندیده