ریلز و معماری مایکروسرویس‌ها

مقاله‌ی خیلی جالبی درمورد Service Oriented Architecture که مبحث داغ امروزه و پیاده‌سازی سرویس‌هاش با استفاده از Rails.
Architecting Rails Apps as Microservices

3 پسندیده

ای کاش می شد این مقاله‌ ها رو به زبان شیرین پارسی ترجمه کرد. :grinning: