کتاب رایگان

یه سایت خوب پیدا کردم که کتاب های مبتدی رایگان میزاره و خواستم استفاده کنید

3 پسندیده

Syncfusion is a United States company and is subject to US export laws. Consequently, due to your location, we cannot allow access to any material on our site.
If you believe that this is inaccurate, please contact [email protected] Thank you.

We are unable to service your request.

1 پسندیده

خب از چیز شکن استفاده کن دیگه

1 پسندیده

البته سایت هایی مثه http://gen.lib.rus.ec هم هستن :wink:

البته شما مرد قانون هستین فک نکنم از اینجور سایت ها استفاده کنین

1 پسندیده