تست سرعت زبان های برنامه نویسی


#24

پس می خوای یه پست بزن و مسائلی که تو ذهنت هست رو بنویس که شروع کنیم