به چه پاد کست هایی گوش می دید ؟

به چه پادکست هایی گوش می دید؟ حالا چه وابسته به روبی باشه چه نباشه

1 پسندیده
  1. https://changelog.com
  2. http://giantrobots.fm
  3. http://bikeshed.fm
  4. https://devchat.tv/ruby-rogues
  5. https://ruby5.codeschool.com
3 پسندیده

http://windowsdevelopershow.com/

و کلا خیلی از پادکست هایی که توی سایت شنوتو اپلود میشه

2 پسندیده

من هم به رادیوبوت و Tech5 گوش می‌دم.

4 پسندیده

ScaleYourCode.com
راجع به Scalability با CTO سایت های بزرگ مصاحبه میکنه
یکی از بهترین هاش هم مصاحبش با DHH در باره Basecamp و Rails عه

مصاحبه با خالق ریلز

2 پسندیده

فقط جادی رو عشق :smile:

1 پسندیده