چک لیستی برای پیش از انتشار

این پست خیلی جالبه و می تونه به شما هم کمک کنه. خوندنش خالی از لطف نیست.

http://blog.codeship.com/preproduction-checklist-for-a-rails-app/

5 پسندیده