تبدیل تاریخ

من یه سایت دارم که با تاریخ شمسی کار میکنه اما بک اند با ریلز به صورت میلادی هست راهی هس که بتونم به هم تبدیلشون کنم؟!