TimescaleDB vs. PostgreSQL

postgresql
ُtimescaledb

#1

سلام
در مورد بنچ مارک دیتابیس در حال تحقیق بودم . این مقاله رو دیدم

به نظرتون timescalaDB بهتر از PostgreSql هست ؟


#2

اگر داده شما timeseries هست یعنی تمام داده رو بر حسب زمان میخوانید فقط در این صورت timescaledb بهتره چون برای این نوع داده ساخته شده