Time-series data

سلام
داشتم در مورد دیتابیس ها سرچ میکردم یه جمله ای دیدم . که گفته بود برای ذخیره time-series data میتونید در کنار پستگرس از noSql استفاده بکنید .

این time-series data چی هست ؟

3 پسندیده

معروف ترین مثال سری های زمانی، نمودار های بورسی هستن (مثل شاخص Dow Jones)… کلاً به هر سری از مشاهدات (یا داده ها) که بر اساس زمان مشاهده شدن (یا به دست اومدن) مرتب شدن، سری زمانی گفته میشه. اون زمان هم میتونه یه تاریخ مشخص باشه، یا یه بازۀ زمانی باشه.
کلیک های کاربر هم میتونه دادۀ زمانی باشه. هر مجموعه ای از زوجهای مرتب که توش x زمان باشه، و y مقدار دادۀ مورد نظر، سری زمانی محسوب میشه. داده های زمانی، مجموعۀ y ها هستن.

7 پسندیده