پلی لیست SwiftUI Workshop برای یادگیری SwiftUI

هرچی جلوتر می ریم امکانات و همینطور راحتی swiftui بیشتر می شه و زدن اپلیکیشن برای iOS نیز دلپذیرتر. و همینطور باید توجه کرد کد های قدیمی نیز کم رنگ تر می شند و swiftui به صورت کامل داره جاشون رو می گیره.

در این ورک شاپ با اینکه داره برای iOS صحبت می کنه ولی اپ های اپل دیگه روی همه دیوایس ها نصب می شوند بعد از m1

من قبلا آموزش های ایشون دیدم بد نیستند و این پلی لیست سه چهارتاشو دیدم خیلی خوب بود

سعی می کنه چند اپلیکیشن ساده بسازه فعلنه ۷ هشت قسمتی آپلود کرده است