مشکل نصب sqlite3

من تازه میخوام زبان Ruby و Ruby on Rails رو شروع کنم.

Env:
Debian 9.12
rbenv 1.1.2-36-g60c9339
ruby 2.7.2p137 (2020-10-01 revision 5445e04352) [x86_64-linux]
Rails 6.0.3.4

راهنمای اینجا رو دنبال کردم.
بعد برای ساخت یه پروژه اولیه با دستور rails new test_project با این مشکل مواجه شدم:

An error occurred while installing sqlite3 (1.4.2), and Bundler cannot continue.
Make sure that `gem install sqlite3 -v '1.4.2' --source 'https://rubygems.org/'` succeeds before bundling.

این خطا رو چطور میشه برطرف کرد؟

gem install sqlite3 -v '1.4.2' --source 'https://rubygems.org/'

این اگه اجرا کنید چه خطایی میده

2 Likes

به پیشنهاد یکی از دوستان این دستور رو زدم و جواب گرفتم:

sudo apt-get install libsqlite3-dev
2 Likes

سلام.
مشکل ظاهراً حل شد ولی گفتم این دو لینک هم برای آماده سازی محیط RoR به اشتراک بذارم. جدا از اینکه بهترین چیزی بود که گیر آوردم، آپدیت میشه و تقریبا آموزش جامعی هست. این لینکی که گذاشتی ظاهرا خیلی قدیمیه.

5 Likes