دسته بندی مقادیر فیلد ها در sql

دوستان خسته نباشین
من میخوام بدونم توی یه جدول با فیلد نام چه نامی بیشتر ذخیره شده و چه تعداد نام ها ذخیره شده مثلا اگه دو نفر اسمشون کوروش بدونم چه تعداد کوروش و یا هر نامی درون این فیلد ذخیره شده
ممنونم

GROUP BY که برای گروه بندی یک ستون با توجه به فانکشن ها جمعی ( count, sum, avg,…) هست نگاه کن
اگه بعد خوندن group by هنوز مشکل داشتی بگو اینجا بیشتر توضیح میدم

2 پسندیده

آقای سام عزیز ممنون میشم یه مثال برام بزنین به عنوان مثال میخوایم تعداد اسم های مشترک فیلد نام از جدول کاربر رو بدست بیاریم

بهتره که ی دوره آموزشی دیتابیسی رو که استفاده میکنی ببینی، اینا دستورات اصلی بیشتر دیتابیس ها هستن

2 پسندیده